loading

2023.06.24 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA – MSZA WIGILII

Święty Jan Chrzciciel jest postacią szczególną pod każdym względem. Już od łona matki swojej Elżbiety był przez Boga przewidziany do szczególnej misji przygotowania drogi dla Chrystusa. Jest ostatnim z proroków, który miał przywilej bezpośrednio przygotować lud Izraela na przyjście Mesjasza. Ponad wszystko jest sługą bez reszty oddanym prawdzie Bożej. Nie dziwi zatem fakt, że osoba ta jest wspominana przez Kościół kilka razy w ciągu roku liturgicznego. Przeżywana przez nas wigilia jego Narodzenia jest włączeniem się w wielkie oczekiwanie Zachariasza i Elżbiety, ale szczególnie w niecierpliwe wypatrywanie narodu wybranego. Niech największy między narodzonymi z niewiast (por. Mt 11, 11) stanie się dla nas wzorem pełnego nadziei oczekiwania Boga, przychodzącego do nas w czasie każdej Eucharystii.