loading

2023.06.25 – 12 NIEDZIELA ZWYKŁA

Są w życiu takie sytuacje, gdy bardzo mocno potrzebujemy pomocy drugiego człowieka. Najczęściej myślimy wtedy o rodzinie, przyjaciołach czy różnych specjalistach. Są jednak też takie sytuacje, gdy musimy uznać, że każda ludzka pomoc jest ograniczona. Mając wiedzę o tym, jak wielkie misteria wiary sprawujemy w Eucharystii, czujemy się zaproszeni do ustawicznej miłości i bojaźni wobec wszechmogącego Boga. Ojciec niebieski objawia się nam jako potężny mocarz, dla którego nic nie jest niemożliwe. Wierne trwanie przy Panu sprawia, że możemy podążać bez lęku wśród życiowych burz i naporów. Analogicznie można uznać, że zrywanie więzi z Bogiem w obliczu doświadczeń będzie skazywało nas na samotne dryfowanie. Przeżyjmy ten dzień z przekonaniem, że wszelkie ziemskie krzyże możemy przezwyciężyć tylko dzięki łasce Bożej.

jest