loading

2023.06.27 – Wtorek 12 tygodnia zwykłego

Ilekroć wzywamy imienia Pana, tylekroć jesteśmy przez Niego wysłuchani. Nie zawsze jednak jest tak, że Bóg odpowiada pozytywnie na nasze prośby. Jako mądry Ojciec nie może On traktować treści wszystkich naszych próśb jako rzeczy niezbędnych do życia tu i w wieczności. On wie bowiem najlepiej, co służy naszemu zbawieniu, a co może przynieść spore utrudnienie w jego osiągnięciu. Pewne jest jednak, jak przypomni dzisiejsza kolekta mszalna, że Pan nigdy nie odmawia nam opieki. Prośmy go zatem, aby oddalał od nas wszystko, co nie służy naszej radości wiecznej. Niech chroni nas szczególnie przed pokusami egoizmu, chciwości i konsumpcjonizmu. Niech da nam również silną wiarę, abyśmy bezgranicznie zaufali Panu, który wspiera swoje sługi w każdym dobrym i świętym pragnieniu.

jest