loading

2023.06.28 – ŚW. IRENEUSZA

Prawdziwie ukształtowana wiara musi konfrontować się z kryzysami, błędami, a nawet herezjami. Już od pierwszych wieków wierzący musieli cały czas rozwijać w sobie duchową intuicję, która pozwalała im trwać w Kościele mimo pojawiających się w nim błędów. Liturgia wspomina dziś postać św. Ireneusza z Lyonu, który bardzo odważnie zwalczał wszelkie herezje II wieku. Jego wykład wiary katolickiej po dziś dzień przypomina nam, aby kształtować w sobie krytyczne myślenie, które obok pobożności i budowania więzi z Bogiem pomoże jeszcze lepiej zrozumieć głoszony w Kościele depozyt wiary. Niech dar rozumu, jaki nieustannie zsyła nam Duch Święty, będzie przez nas szczególnie rozwijany, zwłaszcza wobec dzisiejszych herezji, odstępstw i fałszywych treści.