loading

2023.06.29 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – MSZA W DZIEŃ

Liturgia mszalna nazywa dzisiejszą uroczystość dniem świętej radości (por. kolekta). Powodem tego stwierdzenia są niezwykłe losy Świętych Piotra i Pawła, którzy dali wielki wkład w budowanie Kościoła. Różniło ich pochodzenie, cechy charakteru, czas poznania Jezusa, sposób prowadzenia działalności ewangelizacyjnej. Łączyła ich wspólna wiara w jednego Pana, realizowana w jednym, powszechnym Kościele. Każdy z nas na swój sposób realizuje swoje powołanie do świętości – przez kapłaństwo, życie konsekrowane, małżeństwo czy życie samotne. Każdy posiada inne talenty i inne zadania we wspólnocie Kościoła. Pewne jest natomiast jedno, że podobnie jak dzisiejsi patronowie mamy wspólnie podążać za Jezusem, dbając o zbawienie także tych, którzy jeszcze Pana nie poznali.