loading

2023.06.29 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – MSZA WIGILII

Antyfona na wejście dzisiejszej uroczystości pokazuje, co łączy i różni Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Pierwszy z nich należał do grona najbardziej zaufanych uczniów, wybrany na pierwszego wśród wspólnoty Dwunastu. Paweł z kolei zasłynął w pracy misyjnej wśród narodów pogańskich. Jest jednak coś, co łączy ich nierozerwalnie: całym swoim życiem głosili Ewangelię i byli gotowi oddać dla niej wszystko. Dzielące ich różnice są dla nas pięknym znakiem różnorodności Kościoła, który musi opierać się na skale urzędu Piotrowego i docierać do każdego człowieka z gorliwością Apostoła Narodów. Uczmy się od dzisiejszych patronów pięknie różnić, pamiętając jednocześnie o tym, że do tego samego Pana ciągle zbliżamy się różnymi drogami.

jest