loading

2023.07.02 – 13 NIEDZIELA ZWYKŁA

Każdy, kto naprawdę stał się uczniem Jezusa, z pewnością doświadcza w swojej codzienności konsekwencji decyzji pójścia za Nim. Nieraz bowiem okazuje się, że musi tracić swoje życie (por. Ewangelia) w imię miłości do Mistrza. Zwłaszcza w momentach niezrozumienia i odrzucenia może poczuć się zniechęcony trudnościami. Niech eucharystyczne spotkanie z Panem będzie dla nas umocnieniem, abyśmy zawsze żyli w blasku Jego prawdy (por. kolekta) i wobec świata świadczyli o radości, która przepełnia nasze serca pomimo różnorakich przeciwieństw.

jest