loading

2023.07.03 – ŚW. TOMASZA

Liturgia Kościoła kieruje dziś nasze spojrzenie w stronę św. Tomasza Apostoła, który należał do ścisłego grona Dwunastu. Ewangelie wspominają o nim wielokrotnie: kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć, w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, osiem dni po zmartwychwstaniu, gdy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa oraz nad Jeziorem Genezaret, kiedy jest świadkiem cudownego połowu ryb. Pragniemy dzisiaj, pociągnięci jego przykładem, osobiście wyznać, że Chrystus jest naszym Panem i Bogiem (por. modlitwa po komunii). Niech dzisiejsze spotkanie ze Zmartwychwstałym stanie się okazją do złożenia osobistego wyznania wiary.