loading

2023.07.04 – Wtorek 13 tygodnia zwykłego

Każda Msza święta jest czasem, w którym w szczególny sposób działa Bóg. Przychodzi nie po to, by zatracać, lecz uzdrawiać i ocalać. Słowo Boże dzisiejszego dnia potwierdza tę prawdę i pobudza nas do ufności. Wsłuchując się w nie, po raz kolejny możemy przekonać się o Jego czułości, a przyjmując dar Komunii św., możemy doświadczyć Jego bliskości i ratunku. Niech czas naszej modlitwy będzie dla nas okazją do tego, by na nowo odkrywać działanie Bożej łaski w naszym życiu.

jest