loading

2023.07.05 – Środa 13 tygodnia zwykłego

Eucharystyczne spotkanie to czas, w którym Bóg składa i jednocześnie wypełnia swoje obietnice. W dzisiejszym psalmie usłyszymy zapewnienie: bogobojni nie zaznają biedy. Ten, kto ufa Bogu, przekonuje się o Jego opiece. Nawet wtedy, kiedy wydaje się, że zło wygrywa i kiedy sytuacja po ludzku jest beznadziejna, nie wolno tracić nadziei. Bóg bowiem zatroszczy się o bogobojnych. On, tu i teraz, przez sakramentalne znaki dokonuje dzieła zbawienia (por. modlitwa nad darami), uwalnia nas od zła i sprawia, że stajemy się niezmiernie bogaci.

jest