loading

2023.07.06 – BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ

Kościół wspomina dzisiaj bł. Marię Teresę Ledóchowską, którą Bóg powołał z książęcego dworu, aby żyła jedynie dla Chrystusa i Kościoła, który jest Jego Ciałem (por. kolekta). Działalność bł. Marii Teresy Ledóchowskiej polegała przede wszystkim na niesieniu pomocy misjom, intensywnej pracy publicystycznej i odczytowej oraz budzeniu powołań misyjnych w krajach europejskich. Założyła Sodalicję na rzecz promocji dzieła ewangelizacji Afryki. Za bezgraniczne oddanie się sprawom Afryki Maria Teresa zdobyła zaszczytny przydomek Matki Afryki. Jest ona także patronką dzieł misyjnych w Polsce. Przyzywając jej orędownictwa, prośmy, abyśmy jak ona oddawali się na służbę braciom (por. kolekta) i całym naszym życiem głosili chwałę Boga wśród wszystkich narodów (por. antyfona na wejście).