loading

2023.07.07 – Piątek 3 tygodnia zwykłego

Każda Eucharystia jest czasem, w którym oświeca nas blask Bożej prawdy (por. kolekta). Słuchając bowiem Bożego słowa i karmiąc się Ciałem Pana, wchodzimy w światło Jego miłosiernej miłości i odkrywamy niezmierzone plany Boga, który chce bardziej miłosierdzia niż ofiary (por. Ewangelia). To ten czas jest najwłaściwszy, by przypomnieć sobie także o swoim pierwszym powołaniu do świętości. Jezus przecież wzywa nas, grzeszników, byśmy jak św. Matusz poszli za Nim. Niech czas modlitwy będzie dla nas okazją do tego, by całym sercem na nowo pozytywnie odpowiedzieć Panu na Jego wezwanie.

jest