loading

2023.07.08 – ŚW. JANA Z DUKLI

Wszyscy jesteśmy powołani do tego, by wśród świata nosić w sobie wizerunek zmartwychwstałego Chrystusa (por. modlitwa po komunii). Bez wątpienia kimś, kto jaśniał w swoim życiu chwałą uwielbionego Pana, był patron dzisiejszego dnia – św. Jan z Dukli. Jego najpierw pustelnicze, a potem zakonne powołanie było wypełnione modlitwą, która stała się dla niego źródłem błogosławieństwa i wznosiła Go na wyżyny świętości. Niech orędownictwo św. Jana sprawi, byśmy i my zabiegali z gorliwością o Bożą łaskę i kiedyś mogli odbierać podobną do niego nagrodę w niebie (por. kolekta).