loading

2023.07.09 – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

W Jezusie Bóg przyszedł do świata, by podźwignąć upadłą ludzkość (por. kolekta). Każde niedzielne spotkanie przy ołtarzu słowa i Eucharystii ma nam na nowo o tej prawdzie przypomnieć. Ma także stać się dla nas okazją do tego, by na nowo spotkać Tego, który nieustannie wychodzi ku nam i przyzywa nas do siebie. Chcemy dziś odpowiedzieć na Jego zaproszenie: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście (por. Ewangelia). Pragniemy pokrzepić się Jego obecnością i bliskością, by nie żyć już według ciała, lecz według Ducha (por. drugie czytanie).