loading

2023.07.10 – Poniedziałek 14 tygodnia zwykłego

Jesteśmy wszyscy wezwani przez Boga do tego, by osiągnąć wieczne szczęście (por. kolekta). Gromadząc się na Eucharystii, chcemy jeszcze raz przypomnieć sobie o celu naszego życia, jakim jest niebo. Wsłuchując się w słowo Pana i przyjmując dar Komunii św., otrzymujemy pokrzepienie, by nie ustać w drodze i nie poddać się zwątpieniu. Niech nasze pełne wiary spotkanie z Nim przyniesie w naszym życiu konkretne owoce zbawienia i uzdrowienia. On bowiem kieruje naszymi krokami, wybawia nas z mocy złego i chroni w cieniu swych skrzydeł (por. psalm responsoryjny).