loading

2023.07.11 – ŚW. BENEDYKTA

Święty Benedykt urodził się ok. 480 roku w rodzinie szlacheckiej w Nursji. Po wielu życiowych perypetiach założył swój zakon i dla wielu stał się mistrzem duchowości. Podstawowym źródłem pozwalającym odczytać jego duchową sylwetkę jest napisana przez niego Reguła, którą streszczają słowa: Ora et labora – módl się i pracuj. Wpatrzeni w jego świetlany przykład chcemy modlić się o to, byśmy jak on ponad wszystko stawiali miłość ku Bogu i z radosnym sercem biegli drogą Jego przykazań (por. kolekta). Niech dzisiejsze spotkanie z Panem umocni nas w prowadzeniu chrześcijańskiego życia, wypełnionego rzetelną pracą i gorliwą modlitwą, które zaowocuje odziedziczeniem życia wiecznego (por. Ewangelia).