loading

2023.07.15 – ŚW. BONAWENTURY

Kościół raduje się dziś narodzinami dla nieba św. Bonawentury – franciszkańskiego teologa, filozofa i mistyka. Wielkość jego literackiego dorobku jest niezmiernie bogata, jak całe jego życie. Jako istotę powołania franciszkańskiego wskazywał dążenie do osiągnięcia prawdziwego pokoju, to jest zjednoczenia człowieka z Bogiem. Zachęcał swoich współbraci, aby idąc śladami św. Franciszka, dążyli do zjednoczenia z Bogiem przez miłość. Jego nauka nie straciła nic ze swojej aktualności i może stać się również dla nas inspiracją do poszukiwania nowych dróg prowadzących do poznania Pana. Dlatego, przyzywając wstawiennictwa patrona dzisiejszego dnia, chcemy modlić się o to, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość (por. kolekta).