loading

2023.07.16 – 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

Przez swoje słowo Bóg ukazuje nam światło swej prawdy (por. kolekta) i objawia tajemnice królestwa. Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii zasiadamy przy obficie zastawionym stole słowa Bożego, by nasycić się
jego pokrzepiającą mocą. Otwórzmy dziś szeroko nasze umysły i serca, by przyjąć w pełni Dobrą Nowinę o zbawieniu. Niech ona przemienia nasze życie i uzdalnia nas do prowadzenia prawdziwie chrześcijańskiego życia. Prośmy Pana, aby Jego słowo, rzucone dziś na rolę naszych serc, wydało jak najobfitszy plon nawrócenia i życia wiecznego.

jest