loading

2023.07.17 – Poniedziałek 15 tygodnia zwykłego

Wybór Jezusa niesie ze sobą różnego rodzaju konsekwencje. Często wymagają one od nas bezwzględnego opowiedzenia się po Jego stronie i sporo kosztują. Droga za Panem nie należy do najłatwiejszych, ale zawsze kończy się szczęśliwie. Stając przed Bogiem, pragniemy zaczerpnąć siły ze stołu Jego słowa i Ciała, aby radykalnie podążać za Chrystusem w codzienności i przynosić w swoim życiu zbawienny owoc (por. modlitwa po komunii). Niech przez naszą modlitwę zostanie umocniona nasza wierność Bogu, byśmy nie utracili obiecanej nagrody (por. Ewangelia).

jest