loading

2023.07.18 – Wtorek 15 tygodnia zwykłego

Podążanie za Chrystusem wymaga podejmowania ciągłego wysiłku nawrócenia. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, jak Jezus gromi oporne miasta – Korozain i Kafarnaum, ponieważ nie dostrzegały znaków Bożej obecności i nie przyjęły zbawczego orędzia. Kiedy gromadzimy się na celebracji misteriów naszej wiary, chcemy usłyszeć na nowo wezwanie Pana do przemiany życia i dostrzec Jego obecność. Wszystko po to, aby wrócić na drogę sprawiedliwości (por. kolekta). Niech nasza modlitwa będzie dla nas czasem doświadczenia łaski i przyczyni się do wzrostu naszej świętości (por. modlitwa nad darami)

jest