loading

2023.07.19 – Środa 15 tygodnia zwykłego

Bóg objawia tajemnice królestwa ludziom pokornym. Tylko tacy bowiem są zdolni w sprawiedliwości ujrzeć Jego oblicze i nasycić się Jego widokiem (por. antyfona na wejście). Miejscem i czasem, w którym Bóg objawia się człowiekowi w sposób szczególny, jest Msza Święta. Teofania Boga nie dokonuje się w niej jednakże w sposób nadzwyczajny, lecz dyskretny. I choć nie jesteśmy widzami nadzwyczajnych znaków, Pan przychodzi do nas tak samo jak do Mojżesza na Horebie. Nie ukazuje się w płonącym krzewie, ale zbliża się do nas z żarem swojej miłości. Przeżywajmy to spotkanie z wiarą. On bowiem już jest pośród nas.