loading

2023.07.20 – Czwartek 15 tygodnia zwykłego

Bóg nieustannie wzywa nas, abyśmy wzrastali w świętości (por. modlitwa nad darami). Wie jednak, że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie zdobywać nieba. Ciągle potrzebujemy umocnienia na drogach życia. Dlatego obiecuje nam przez Jezusa pokrzepienie i umocnienie. Wszyscy jesteśmy spadkobiercami wezwania z dzisiejszej Ewangelii: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Stąd nasza obecność na Eucharystii. Przychodzimy utrudzeni codziennością, by nabrać sił i rozpocząć naszą podróż wiary na nowo. Podzielmy dziś z Jezusem swoje życiowe ciężary, byśmy z pomocą Jego łaski mieli siłę odrzucić wszystko, co sprzeciwia się godności naszego powołania (por. kolekta)

jest