loading

2023.07.21 – Piątek 15 tygodnia zwykłego

Każda Eucharystia jest pamiątką Paschy Pana, a więc Jego przejścia ze śmierci do życia. Zaproszeni na ucztę i zgromadzeni wokół stołu Pańskiego pragniemy ponownie uczestniczyć w zbawczych misteriach, by doświadczyć w swojej codzienności ich zbawczych owoców. To czas, gdy Boży Baranek – Chrystus – ponownie otwiera nam drogę do Ojca i ukazuje nam Jego chwałę (por. antyfona na wejście). Niech wspólna celebracja uczty paschalnej będzie dziś dla nas okazją do wewnętrznej odnowy, stanie się okazją do wyzwolenia nas z niewoli grzechów i umocni nas w wędrówce do ziemi obiecanej – nieba.

jest