loading

2023.07.22 – ŚW. MARII MAGDALENY

Zgodnie z kalendarzem liturgicznym przeżywamy dziś święto św. Marii Magdaleny. Ta wierna uczennica Chrystusa była przy Jego śmierci na krzyżu i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu. Ona pierwsza także zaniosła prawdę o zwycięstwie Jezusa jego uczniom, stąd nazywana jest Apostołką Apostołów. Zgromadzeni, by radować się jej świętem, chcemy jak ona nieść światu Dobrą Nowinę i pokazywać swoim życiem, że Chrystus zwyciężył śmierć. Niech eucharystyczne spotkanie umocni nas, abyśmy czytelnie i odważnie głosili Chrystusa zmartwychwstałego, a kiedyś mogli oglądać Go w chwale (por. kolekta).