loading

2023.07.23 – 16 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedzielna Eucharystia stanowi punkt kulminacyjny życia chrześcijańskiego. Zgromadzeni we wspólnocie Kościoła pragniemy wsłuchiwać się w słowo Boże i karmić się Chlebem życia, by umocnić się w drodze wiary. W tym czasie łaski chcemy też doświadczyć miłosierdzia, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości wiernie zachowywali przykazania (por. kolekta) i świadczyli wobec świata, że królestwo Boże jest pośród nas. Niech to spotkanie z Panem, który obdarza nas wszelkim dobrem, zaowocuje w naszej codzienności, uświęci nas, a dzięki nam przyczyni się do odnowy całego świata.

jest