loading

2023.07.24 – ŚW. KINGI

Święta Kinga urodziła się w 1234 roku jako córka króla węgierskiego Beli IV. Była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej i bł. Jolanty. Została żoną Bolesława Wstydliwego, z którym współdzieliła dole i niedole długiego i trudnego panowania, będąc prawdziwą matką biednych i wszystkich strapionych. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu, łącząc z duchem surowej pokuty wewnętrzną franciszkańską radość. Wpatrzeni w jej święte życie pragniemy prosić, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Bogu i wstępując w jej ślady, mogli dojść do życia wiecznego (por. kolekta).

jest