loading

2023.07.25 – ŚW. JAKUBA

Święty Jakub, syn Zebedeusza i brat świętego Jana Apostoła, urodził się w Betsaidzie. Był świadkiem i uczestnikiem największych cudów Jezusa. Należał do uprzywilejowanych uczniów Pana, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. Żywe usposobienie Jakuba i Jana sprawiło, że Jezus nazwał ich „synami gromu”. Na rozkaz Heroda Jakub został ścięty mieczem około roku 44. W ten sposób jako pierwszy z grona Dwunastu oddał życie za wiarę. Wpatrzeni w heroiczną postawę dzisiejszego patrona pragniemy przyzwać jego wstawiennictwa i prosić, aby jego mężne wyznanie utwierdzało Kościół, a jego opieka mu stale towarzyszyła (por. kolekta).

jest