loading

2023.07.27 – Czwartek 16 tygodnia zwykłego

Modląc się dzisiaj także za pomocą tekstów liturgicznych, po raz kolejny możemy przekonać się o tym, że Pan podtrzymuje nasze życie (por. aklamacja na wejście). Zasiądźmy z ufnością do stołu słowa, by usłyszeć Dobrą Nowinę o zbawieniu, i przy stole Eucharystii, by zjednoczyć się z Panem przez dar Komunii Świętej. To w tym czasie Pan objawia się nam podobnie jak Mojżeszowi na Synaju, aby spotkać nas na drogach codzienności. To prawdziwe szczęście, ponieważ na naszych oczach wypełniają się i urzeczywistniają zbawcze obietnice.