loading

2023.07.30 – 17 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedzielne zgromadzenie eucharystyczne jest nie tylko wyrazem naszej wiary, ale także świadczy o tym, że na pierwszym miejscu stawiamy sprawę królestwa Bożego. Dla nas, ludzi wierzących ma ono najwyższą cenę. Jest naszą drogocenną perłą, którą mamy zdobyć. Kto szuka Bożego królestwa i poświęca się dla niego, z tym jest Bóg, który współdziała z ludźmi dla ich dobra i przyszłej chwały. Nasza obecność na Mszy św. jest świadectwem poszukiwania prawdziwej mądrości, ponieważ zasłuchani w słowo Boże uczymy się dobrze używać rzeczy przemijających i ubiegamy się o dobra wieczne (por. kolekta).

jest