loading

2023.07.31 – ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI

W ostatni dzień lipca Kościół przeżywa wspomnienie św. Ignacego z Loyoli. Ignacy pozostawił po sobie 7 tysięcy listów, zawierających cenne pouczenia duchowe, oraz Dziennik duchowy. W ewolucji chrześcijańskiej duchowości szczególne znaczenie mają Konstytucje zakonu, w których zniósł obowiązek wspólnego odmawiania oficjum, przestrzegania reguły klasztornej, nakazując w zamian praktykowanie codziennej modlitwy myślnej, a liturgię wskazując jako źródło życia duchowego. Szczególnie obfity owoc wydają do dziś jego Ćwiczenia duchowe. Ignacy zmarł w Rzymie 31 lipca 1556 roku. Wpatrzeni w jego życie i świętość pragniemy podczas Eucharystii prosić, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem, zasłużyli na udział w niebieskiej chwale (por. kolekta).

jest