loading

2023.08.04 – ŚW. JANA MARII VIANNEYA

Święty Jan Maria Vianney był podobny do tych, do których był posłany. Prosty, ubogi, niewykształcony. Od większości mieszkańców Ars wyróżniała go jednak głęboka wiara i zaufanie Bogu. Podobnie Bóg działał w życiu Mojżesza. To z osobistej więzi z Bogiem, z pewności bycia narzędziem w rękach Ojca, wypływała gorliwość świętych. To dlatego życie Świętego Proboszcza sprawiło, że zdołał nawrócić nie tylko Ars, ale poruszył całą Francję. Gdy zostawał kapłanem wielu, jak mieszkańcy Nazaretu wobec Jezusa, wątpiło w sens jego misji. Prośmy o odwagę niesienia w życie Ewangelii, pomimo drwin i niezrozumienia.

jest