loading

2023.08.05 – Sobota 17 tygodnia zwykłego

Dość łatwo, przez nasze codzienne zmagania i obowiązki, zagubić drogę do Boga. Stracić perspektywę tego, że wszystko to, co mamy i kim jesteśmy, zawdzięczamy Jego Miłości. Módlmy się o to, byśmy dobrze korzystając z naszych zdolności, pracy i talentów, wykorzystywali czas dany nam przez Boga także do tego, by zbliżać się do Niego. Częste uczestnictwo w Eucharystii, nasza osobista modlitwa i wsłuchiwanie się w słowo Boże może pomóc nam, byśmy to, co robimy, przeżywali zawsze z Bogiem i dla Boga.

jest