loading

2023.08.06 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Uczniowie na górze Tabor doświadczają chwały Jezusa, aby nie zgorszyć się Jego cierpieniem. My także wchodzimy dziś na górę Przemienienia, by słuchać Jezusa i na nowo zobaczyć w Nim Boga. Jezus umacnia swoich uczniów, przygotowując ich na doświadczenie męki, której się jeszcze nie spodziewają. Nasza przyszłość jest tajemnicą w sercu Boga, dlatego i my potrzebujemy Jego umocnienia, zapewnienia o Jego bliskości, chwale i potędze. W Eucharystii i słowie Bożym próbujmy zobaczyć dziś Jezusa, o którym mówi Ojciec: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!

jest