loading

2023.08.08 – ŚW. DOMINIKA

Święty Dominik rozumiał, że aby być skutecznym w głoszeniu słowa Bożego, potrzeba starannego przygotowania, studiów i wykorzystania swoich talentów i darów, otrzymanych od Boga. Aby głosić Ewangelię, nauczać teologii i katechizować założył zakon, nazwany dominikanami, i w ten sposób odpowiedział na potrzebę czasów, w których żył. Potrzeba dziś takiej odwagi, by pokonując swój strach, jak Piotr na środku jeziora,
całkowicie zawierzyć Chrystusowi.