loading

2023.08.10 – ŚW. WAWRZYŃCA

Święci męczennicy, jak św. Wawrzyniec, pokazują nam, co znaczy wierne naśladowanie Chrystusa. On nie wahał się poświęcić swojego życia, by służąc Kościołowi, stanąć także w obronie swoich sióstr i braci. Wawrzyniec jest przykładem dla nas, byśmy trwali wiernie przy Chrystusie, nie bojąc się wyrzeczeń i przeciwności. Takie świadectwo całkowitego oddania się Chrystusowi sprawiło, że po jego śmierci wielu ludzi zapragnęło przyjąć chrzest i zostać uczniami Jezusa. Także nasza wierność Mistrzowi przyniesie owoce, nawet jeśli ceną będzie nasze upokorzenie, odrzucenie przez innych, wyśmianie czy pogarda.