loading

2023.08.11 – ŚW. KLARY

Święta Klara, duchowa córka św. Franciszka, całe swoje życie zawierzyła Bogu, wyrzekając się tego wszystkiego, co oddalało ją od Chrystusa. Ślubowała bowiem ubóstwo, aby w ten sposób naśladować Chrystusa. Jej sposób życia sprawił, że zarówno jej matka, jak i obie siostry zapragnęły żyć tak jak ona. Zawierzajmy dziś w modlitwie siebie, prosząc Boga, byśmy umieli żyć w ubóstwie ducha i tak mogli osiągnąć największe bogactwo – zjednoczenie z Chrystusem w niebie.

jest