loading

2023.08.12 – Sobota 18 tygodnia zwykłego

Każdy następny dzień naszego życia jest okazją do zaufania na nowo miłości Boga, do wyznania wiary w Niego, a także do dawania świadectwa o Nim wobec tych, których spotkamy na naszej drodze. Nasza codzienna modlitwa, adoracja, ofiarowane przebaczenie, pracowitość czy dobroć, mogą być okazją do pokazania światu, że miłujemy Boga całym naszym sercem i życiem.