loading

2023.08.13 – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzięki Jezusowi, który odnowił relację między nami a Bogiem, możemy doświadczać Jego miłości i nazywać Go swoim Ojcem. Ojciec jest bowiem tym, kto bezwarunkowo kocha, troszcząc się o dzieci, wychowując je, chroniąc, a także obdarowując niezwykłymi darami. Wszystko po to, byśmy mogli przypominać Jego obraz i podobieństwo. Dzisiejsza Eucharystia staje się okazją, by na nowo doświadczyć obecności Jezusa, wyznać w Nim swojego Pana i pójść za Nim do tych wszystkich zadań i trosk, których pełna jest nasza codzienność. On, tak jak uczniom, zmagającym się z przeciwnościami, mówi także i do nas słowa, w których powtarza zapewnienie Ojca: Odwagi, Ja jestem.