loading

2023.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – MSZA W DZIEŃ

Dziękujemy dziś Bogu za świętość i błogosławione życie Maryi. Jej powołanie jest dla nas wzorem i przykładem zaufania Bogu. Ona, w każdym doświadczeniu życia, przyjmowała wydarzenia jako drogę Pana Boga, przygotowaną dla Niej. Wpatrując się dziś w Najświętszą Maryję Pannę, powinniśmy prosić Boga, byśmy sami mogli uczestniczyć w Jej chwale.