loading

2023.08.16 – Środa 19 tygodnia zwykłego

Dzięki ofierze Chrystusa każdy z nas może Boga nazywać swoim Ojcem. Dlatego modlimy się o to, byśmy mogli osiągnąć obiecane dzieciom dziedzictwo Ojca. Na co dzień żyjemy tą obietnicą, spełniając zadania, jakie w naszym powołaniu wyznacza nam Bóg. Posłuszeństwo Jego słowu, odważne postępowanie zgodne z Bożym Prawem, ufność pokładana w Nim sprawią, że jak Mojżesz na górze Nebo, tak i my będziemy mogli oglądać wypełnienie obietnicy złożonej przez Boga.