loading

2023.08.17 – ŚW. JACKA

Święty Jacek przyjął habit zakonny z rąk świętego Dominika, którego poznał w czasie swoich studiów. To niezwykłe, jak może promieniować świętość. Jozue kontynuował dzieło Mojżesza, podobnie św. Jacek, gdy zakładał pierwszy w Polsce klasztor dominikanów, chciał, by nauczanie i duszpasterska myśl św. Dominika docierała do nowych wyznawców Chrystusa. Podobnie wypełnianie naszego powołania powinno polegać nie tylko na pogłębianiu osobistej więzi z Chrystusem, ale także na posłusznym wyznawaniu wiary naszymi słowami i czynami.