loading

2023.08.19 – Sobota 19 tygodnia zwykłego

Kolekta przypomina nam o szczególnej relacji, jaka istnieje między Bogiem i człowiekiem. Dzięki Chrystusowi możemy Boga nazywać Ojcem. My natomiast możemy nazywać się Jego dziećmi. Dziecko nie rozumie wszystkich procesów kierujących życiem, nie potrafi właściwie ocenić sytuacji, dlatego ufa swoim rodzicom i daje się im prowadzić. Do takiej relacji zaprasza nas Bóg. Słowo Boże przypomina nam o tym, że nie wystarczy w Boga wierzyć. Patrząc na Boga jako Ojca, trzeba Mu, tak jak dziecko, całkowicie zawierzyć.