loading

2023.08.20 – 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedzielna Msza Święta jest szczególnym doświadczeniem Kościoła jako wspólnoty. Choć różni nas pochodzenie, wiedza, zaangażowanie w relację, jaką budujemy z Chrystusem, jednak wszyscy słuchamy tego samego słowa i razem wpatrujemy się w Jezusa obecnego w Eucharystii. Zbawienie, jak przypomina dzisiejsza liturgia słowa, jest darem dla wszystkich, w spotkaniu z Bogiem wszyscy, dzięki Chrystusowi, jesteśmy równi. Bóg czeka jedynie na nasze zaangażowanie i działanie, byśmy miłowali Go we wszystkim i ponad wszystko (kolekta). Pragnieniem każdego wyznawcy Jezusa winno być to, byśmy zbliżając się do Chrystusa, mogli otrzymać, tak jak kobieta kananejska z dzisiejszej Ewangelii, Jego zbawienie.