loading

2023.08.21 – ŚW. PIUSA X

Święty Pius X (1835-1914) był człowiekiem gorliwym, oddanym liturgii, szerzącym w Kościele kult eucharystyczny. Wprowadził Kościół w XX wiek, odnawiając jego piękno, a jednocześnie dbając o tradycję. Całym swoim życiem pokazał, co znaczy oddać wszystko Chrystusowi. Biorąc z niego przykład, próbujmy głębiej rozumieć sens Eucharystii, częstego przyjmowania Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.