loading

2023.08.23 – Środa 20 tygodnia zwykłego

Modlimy się dziś o to, byśmy miłowali Boga we wszystkim i ponad wszystko (por. kolekta), bo tak w swoim życiu doświadczymy spełnienia się Bożych obietnic. Uznanie w Jezusie Pana i Zbawiciela, odwaga by podjąć pracę w Jego winnicy i całkowite zawierzenie się Temu, do którego mamy się upodabniać – w taki sposób możemy pokazać, że to właśnie miłość ku Niemu jest największą wartością i motywem naszego działania.