loading

2023.08.24 – ŚW. BARTŁOMIEJA

Dzięki świadectwu uczniów Chrystusa Kościół rozprzestrzeniał się, zdobywając nowych wyznawców. Wspominamy dziś Bartłomieja Apostoła, w Ewangelii nazywanego Natanaelem. Z Jezusem łączyła go szczera wiara, której początkiem było osobiste spotkanie z Mistrzem. Ta więź sprawiła, że Bartłomiej odważnie głosił Ewangelię wszędzie tam, gdzie posyłał go zmartwychwstały Jezus. Prośmy o odwagę głoszenia Dobrej Nowiny światu, tak by Kościół był prawdziwie jedną wspólnotą łączącą w Chrystusie wszystkich ludzi.

jest