loading

2023.08.27 – 21 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś Jezus pyta uczniów, ale także i każdego z nas: kim jestem dla Ciebie? Odpowiedzią jest całkowite pójście za Nim, wybór Jego prawa i tęsknota, by być w życiu blisko Niego. Prawdziwą radość człowiek może bowiem odnaleźć tylko w Bogu, który jest wierny swoim obietnicom. Przeżywając dzisiejszą Eucharystię we wspólnocie Kościoła, warto na nowo zawierzyć się Chrystusowi, prosząc, by to On nas przemieniał.