loading

2023.08.28 – ŚW. AUGUSTYNA

Święty Augustyn to jeden z największych teologów Kościoła. Od momentu, w którym przyjął chrzest, przez całe życie głosił Chrystusa, komentował Pismo Święte, bronił naukę katolicką przed herezjami i błędami. Dzięki jego pasterskiej gorliwości wielu weszło na drogę nawrócenia. Przyzywając jego wstawiennictwa, warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób my dajemy świadectwo o Chrystusie i jak walczymy o przekazywanie innym wiary.

jest