loading

2023.08.29 – MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA

Życie Jana Chrzciciela, tak jak życie Jeremiasza, przypomina los Jezusa, odrzuconego przez lud, wyśmianego i poniżonego za słowa, które głosił. Jan, którego życie od samego początku związane było z życiem Jezusa, przygotowywał lud Izraela na przyjście Mesjasza, wzywał do nawrócenia i przemiany życia. Swoim życiem głosił to, co stało się przyczyną jego śmierci. Odważnie mówił o Jezusie i naśladował go, nie zatrzymując się z obawy przed utratą popularności, drwiną, a nawet cierpieniem. Obyśmy mieli odwagę, tak jak Jan głosić Ewangelię światu.

jest