loading

2023.09.01 – Piątek 21 tygodnia zwykłego

Początek września zaprasza nas do refleksji nad naszą polską przeszłością. Wspominamy dramatyczne czasy rozpoczęcia II wojny światowej. Pamiętamy o ofiarach tamtych wydarzeń i modlimy się o pojednanie między narodami, aby dobry Bóg darzył wszystkich ludzi darem pokoju. W tym miesiącu modlimy się także za dzieci i młodzież, które rozpoczynają kolejny etap swojej edukacji. Trwamy w modlitwie za nauczycieli, którzy kształtują umysły i serca młodych ludzi. Liturgia pierwszego piątku miesiąca podkreśla potrzebę nawrócenia i czujności. Nawrócenie, czyli odejście od tego, co pogańskie, a zwrócenie się ku Chrystusowi, zakłada także wymiar moralny, nie tylko deklaratywny. Wezwanie do czujności to zachęta do rozeznawania i pytania się siebie samego – czy moja postawa wiary rodzi woń dobrych czynów?